Biodiversiteit in en rond de poel

Uw poel of vijver is een bron van leven en bied voor veel verschillende planten en dieren en geschikte leefomgeving.

In deze cursus gaan we kijken welk leven we in de poel of vijver kunnen aantreffen. Hoe kunt u de soortenrijkdom van uw eigen water versterken?

Uw water als voorplantingsbiotoop voor amfibieën, een drinkplaats voor dieren, meer bloemen in en rond het water. De cursussen bestaan uit één dagdeel theorie, gevolgd door een praktijkgedeelte.