Bestrijden invasieve waterplanten

Waterplanten die van nature niet in Nederland voorkomen, noemen we exoten. Deze soorten zijn niet op eigen kracht in ons land terecht gekomen, maar vaak door toedoen van de mens.

Dat kan per ongeluk zijn gebeurd, bijvoorbeeld via transport of opzettelijk door het verhandelen van exotische vijver- en tuinplanten. Een klein aantal exoten weet zich te vestigen en heeft het hier zo naar de zin dat ze complete watersystemen weten te koloniseren en inheemse soorten verdrijven. Als soorten zich permanent vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen, spreken we van invasieve exoten.

Oever- en waterplanten

De meest invasieve plantensoorten zijn oever- en waterplanten. Deze soorten zorgen voor veel overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. Deze soorten woekeren vaak sterk aan het wateroppervlak waardoor een zeer dichte (drijvende) vegetaties ontstaat die het onderliggende water verduisteren. Inheemse planten- en diersoorten worden verdrongen door licht- en zuurstof tekort in het water. Deze dichte vegetatie belemmerde de waterafvoer en de kans op wateroverlast neemt toe.

Het bestrijden van schadelijke invasieve soorten vraagt om maatwerk. Vaak vraagt iedere specifieke soort een andere bestrijdingsaanpak. Daarnaast moet ook gemeld worden dat niet alle invasieve soorten meteen schadelijk hoeven te zijn. Belangrijk is om deskundig advies in te winnen. Hier geldt de wijsheid: “bezint eer gij begint”. Goed bedoelde ingrepen kunnen juist averechts werken.

 

Probleemsoorten

De belangrijkste probleemsoorten in of op de oevers van sloten en vaarten:

 • Egeria (Egeria densa)
 • Grote kroosvaren (Azolla filiculoides)
 • Grote vlotvaren (Salvinia molesta)
 • Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
 • Hydrilla (Hydrilla verticillata)
 • Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)
 • Moeraslantaarn (Lysichiton americanus)
 • Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)
 • Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)
 • Smalle waterpest (Elodea nuttallii)
 • Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)
 • Watercrassula (Crassula helmsii)
 • Waterhyacint (Eichhornia crassipes)
 • Watersla (Pistia stratiotes)
 • Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
 • Waterwaaier (Cabomba caroliniana)

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (2020)