Advies op locatie

Voor het ontwikkelen van een gezond ecosysteem en het duurzaam bestrijden van het kroosprobleem werken wij met de DWS-beheermethode; via een gedegen analyse en monitoringsprogramma worden de juiste beheeringrepen bepaald.

Is uw watersysteem van onvoldoende kwaliteit? Een Advies op locatie is een laagdrempelige manier om een van onze adviseurs langs te laten komen en uw situatie ter plaatse met u door te spreken. Tijdens een rondgang over uw perceel zullen de volgende zaken aan bod komen:

 • Is de vijver een gesloten systeem of staat het in verbinding met een ander water
 • Aanwezigheid van kroos
 • Diepteverloop van de vijver
 • Dikte en variatie van aanwezige baggerlaag
 • Mogelijkheden voor biobaggeren
 • Aanwezige waterplanten
 • Aanwezigheid van vissen en de diversiteit (bodemwoelende of plantenetende vissen)
 • Aanwezigheid van overhangende takken van bomen of struiken
 • Zuurstof gehalte in het water
 • Natuurlijke inrichting
 • Staat de vijver in contact met grondwater

* Reiskosten (< 100 km vanaf Utrecht gerekend). Bij een enkele reisafstand van meer dan 100km geldt een toeslag van € 70,00 met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor de Waddeneilanden geldt een toeslag van € 140,00.

DWS houdt te allen tijde rekening met de aanwezige flora en fauna. De DWS-methode is niet schadelijk voor flora en fauna en werkt in veel gevallen niet verstorend.

Bij de werkzaamheden volgt DWS de gedragscode Wet Natuurbescherming Waterschappen om schade aan (beschermde) natuur te voorkomen.

 

Onze werkwijze is opgebouwd uit vier onderdelen:

Z

Veldscan

Inventarisatie van de locatie

Z

Analyse

Data uit de veldscan wordt geanalyseerd

Z

Advies

Uw wensen worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een advies en schoningsvoorstel op maat

Z

Uitvoering

Concrete uitvoering van het schoningsvoorstel middels de DWS-methode.

Een drietal zaken die daarbij van belang zijn

Z

Korte termijn beheer

Het schonen van uw watersysteem

Z

Lange termijn beheer

Evenwicht duurzaam herstellen

Z

Monitoring

Controleren van het watersysteem en adviseren over het vervolg-beheer