Biologisch baggeren

In deze cursus geven wij uitleg over Biologisch baggeren en instructie over het opstarten en beheren volgens een behandelplan. Een behandelplan zorgt ervoor dat u weer grip krijgt op uw bodem.

Door frequent een mengsel van micro-organismen en steenmeel toe te voegen zal het microbiologische leven op een positieve manier geholpen worden. Met deze techniek kunnen waterpartijen op een natuurlijke manier worden onderhouden. Deze methode werkt pro-biotisch en breekt jaarlijks afstervend organisch materiaal op een actieve manier af. Dit voorkomt dus een te dikke sliblaag op de waterbodem. Daarnaast zetten de micro-organismen schadelijke stoffen om in bruikbare stoffen voor bijvoorbeeld planten. Dit zorgt er voor dat de vijver snel in een natuurlijk evenwicht komt.