Beheer

DWS ondersteunt bij het bereiken van de gestelde kwaliteitsdoelen. Hiervoor hanteren we het DWS-beheermodel.

Hoewel we in Nederland tot de wereldtop behoren als het om waterzuivering gaat, voldoet de kwaliteit van ons oppervlakte water nog niet aan de waterkwaliteitseisen van bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden.

DWS ondersteunt bij het bereiken van de gestelde kwaliteitsdoelen. Hiervoor hanteren we het DWS-beheermodel. Een drietal zaken die daarbij van belang zijn:

  • Korte termijn beheer, het schonen van uw watersysteem
  • Lange termijn beheer, evenwicht duurzaam herstellen
  • Monitoring, controleren van het watersysteem en adviseren over het vervolg-beheer

DWS houdt te allen tijde rekening met de aanwezige flora en fauna. De DWS-methode is niet schadelijk voor flora en fauna en werkt in veel gevallen niet verstorend.

Bij de werkzaamheden volgt DSW de gedragscode Wet Natuurbescherming Waterschappen om schade aan (beschermde) natuur te voorkomen.