Schouwing & Advies

Voor het ontwikkelen van een gezond ecosysteem en het duurzaam bestrijden van het kroosprobleem werken wij met de DWS-beheermethode; via een gedegen analyse en monitoringsprogramma worden de juiste beheeringrepen bepaald.

Is uw watersysteem van onvoldoende kwaliteit? Heeft u moeite om uw ecologische doelstellingen te halen? Een advies op maat en klaar voor uitvoering! Voor het maken van een uitvoeringsgericht schoningsplan hanteren wij de volgende werkwijze:

  • Veldscan, inventarisatie van de locatie
  • Analyse, data uit veldscan wordt geanalyseerd
  • Advies, uw wensen worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een schoningsvoorstel op maat
  • Uitvoering, concrete uitvoering van het schoningsvoorstel

DWS houdt te allen tijde rekening met de aanwezige flora en fauna. De DWS-methode is niet schadelijk voor flora en fauna en werkt in veel gevallen niet verstorend.

Bij de werkzaamheden volgt DSW de gedragscode Wet Natuurbescherming Waterschappen om schade aan (beschermde) natuur te voorkomen.

 

Onze werkwijze is opgebouwd uit vier onderdelen:

Z

Veldscan

Inventarisatie van de locatie

Z

Analyse

Data uit de veldscan wordt geanalyseerd

Z

Advies

Uw wensen worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een advies en schoningsvoorstel op maat

Z

Uitvoering

Concrete uitvoering van het schoningsvoorstel middels de DWS-methode.

Een drietal zaken die daarbij van belang zijn

Z

Korte termijn beheer

Het schonen van uw watersysteem

Z

Lange termijn beheer

Evenwicht duurzaam herstellen

Z

Monitoring

Controleren van het watersysteem en adviseren over het vervolg-beheer