Deze prachtige plant is sinds 2017 niet meer wettelijk beschermd, wel geldt er een zorgplicht. DWS komt op voor ‘Rode Lijst Soorten’ en voert actief beschermingsbeheer en levert maatwerk bij slootonderhoud.